Job Arranger for Zabbix:稼働環境

2017/01時点で稼働を確認している環境は、以下の通りです。

Zabbix

 • 1.8.x~ 3.4.x

Manager(GUI)

 • Windows 7,8.x,10
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016

Server

 • Redhat 5.x, 6.x, 7.x
 • CentOS 5.x, 6.x, 7.x
 • Amazon Linux

Agent

 • Redhat 5.x, 6.x, 7.x
 • CentOS 5.x, 6.x, 7.x
 • Windows 7,8.x,10
 • Windows Server 2008 SP2
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2016
 • Amazon Linux

Database

 • MySQL 5.5~5.7
 • MariaDB 10.x
 • PostgreSQL 9.1~9.5

稼働確認予定環境

お問い合わせください。